هنرستان قدس
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

هنرستان فنی قدس که در استان قم است بیش از چهل سال قدمت دارد و به دست روس ها سا خته شده است